MRŽNJA EU PREMA SRBIMA
Jorgos Delastik
Έθνος
5 Maj 2009

Izuzetne politicke važnosti je jucerašnje otkrice "Elefterotipije" da je Evropska Unija (EU), na sugestiju Visokog komesara za zajednicku spoljnu i bezbednosnu politiku, Havijera Solane, izuzela Grckog kandidata za radno mesto Specijalnog predstavnika EU u Bosni (u suštini, Evropskog "gaulajtera" koji vlada ovom veštackom zemljom kao kolonijalni guverner) sa glavnim argumentom da je ... Grcka zemlja prijateljska Srbiji i da su Grci podržavali Srbe iz Bosne tokom rata!

Karamanlisova vlada je predložila grckog ambasadora u Vašingtonu Aleksandra Malja, koga svi prepoznaju kao dobrog strucnjaka za Balkan ali umesto njega je za "gaulajtera" EU u Bosni je ponovo izabran jedan austrijanac, Valentin Incko. Naravno, poznata je ambicija Austrije za "brigu" o severnom dela bivše Jugoslavije (Slovenija, Hrvatska, Bosna) u spomen starog Austroungarskog carstva ali od sadašnje situacije pa do usvajanja ove nove doktrine od strane EU sigurno još ima vremena.

Grozno je saznanje da je suština politike EU na Balkanu i mržnja koja dominira hegemonijskim snagama protiv Srbije dovoljne da se jedna zemlja clanica EU kao Grcka obeleži kao "srboljubiva" i automatski se iskljucuju bilo koji njeni kandidati za važnije funkcije EU u Bosni!

"Izborni proces je potvrdio da je transparentni pretekst lažan", piše u tajnom dokumentu A11 Direkcije grckog Ministarstva spoljnih poslova poslat diplomatskom uredu premijera od 17. Marta 2009, koji otkriva Takis Mihas u "Elefterotipiji". U dokumentu još piše: "U slucaju grckog kandidata ambasadora Malja, cini se da je glavni razlog iskljucenja njegovo državljanstvo. Ovo je procena na koju nas je americka strana vec posredno upozorila, da bi postavljanje Grka na ovu poziciju poslalo pogrešne signale srbima u Bosni!

Kao što se ocekivalo, ministarka inostranih poslova Dora Bakojani nije izjavila žaljenje za sramotan stav mracnih sila EU i SAD i samo je prešla preko iskljucenja grckog kandidata, jednostavo navodeci da je za mesto izabran jedan Austrijanac.

Za našu zemlju je sigurno ozbiljan dogadaj iskljucivanje jednog kandidata od strane EU samo zato što je grk. Stvarno je za žaljenje što Karamanlisova vlada i posebno Ministarstvo inostranih poslova nisu dali celoj temi važnost nacionalnog dostojanstva države i što nisu odreagovali kako dolikuje. Nažalost, politika i nacionalno dostojanstvo bilo koje vlade zavisi pre svega od nje same i vrlo ju je teško promeniti uticajem štampe, medija ili opozicije.

Ali, koliko i da nam smeta stav Karamanlisove vlade, postoji mnogo ozbiljnija tema u vezi sa bosanskih Srbima i Srbijom. Kad EU smatra "svetogrdem" da ima na važnoj poziciji službenika za koga se sumnja da gaji prijateljska osecanja prema Srbima, buducnost koju im spremaju Evropljani i Amerikanci izgleda tmurna.

Treba spomenuti da se ovaj stav EU javlja u trenutku kad su i predsednik i vlada Srbije potpuno podredeni Amerikancima i Evropljanima, dok je srbima iz Bosne procesom uzastopnih smenjivanja njihovih izabranih lidera od strane "gaulajtera" EU najzad izabrala odgovarajuce pro-zapadno rukovodstvo.

Ali cak ni sa tim rukovodstvom se EU ne zadovoljava! Ocigledno je Evropske kolonijalne vlasti traže vode bosanskih Srba koji bi se bez problema odrekli svih prava za svoju zemlju i narod.

EVROPLJANI I AMERIKANCI
Istrebice sve Srbe

Situacija je vec jasna. Ali iskljucenje Grckog ambasadora iz izbora za ured EU u Bosni zbog toga što se naš narod ponaša prijateljski prema Srbima to dodatno potvrduje: Amerikanci i Evropljani žele da podrede srbe u Bosni Hrvatima i Muslimanima! Ako se ne odupru kolonistima, bosanski Srbi nemaju buducnosti! A što se tice same Srbije, koliko god politickih koncesija bilo i koliko god se voda izabere po volji zapada, SAD i EU nikad nece zaustivati sa komadanjem zemlje. Nije im dovoljno Kosovo. Uzece im i Vojovodinu. Sad kad su Srbi poklekli, dokrajcice ih!

Back to Articles